Politica de confidențialitate

Oferte de primavara
:
:
+40 314 107 115 | Noutăți Promoții
România

Politica de confidențialitate

1. Despre Coral Club

Societatea Coral Club Distribution LTD, Agapinoros 52, etajul 2, Apartament / Birou 1, 8049, Paphos, Cipru (denumită în continuare „Operator”) având în vedere scopul și procedurile adoptate, dar și activitatea comercială desfășurată are calitatea de Operator. Operatorul a luat la cunoștință despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulament”) și în special de obligatiile care revin Operatorului de date cu caracter personal.

Definirea termenilor În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 • operator - persoană juridică, de drept privat, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
 • terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
 • „Privacy Shield” – desemnează principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permite încadrarea schimbarilor de Date cu caracter personal între o țară membră a Uniunii Europene și o întreprindere cu sediul în Statele Unite.

Coral Club protejează datele cu caracter personal. Din acest motiv, Compania colectează și prelucrează date personale, numai dacă aceste date sunt necesare pentru efectuarea livrării de produse către dvs. , a serviciilor, a paginilor web și a aplicațiilor mobile (denumite „Serviciile” ).

Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt următoarele: -Date personale, nume/ prenume, adresă, telefon, email. -Datele cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Durata prelucrarii. Localizarea fizică a datelor Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă necesară pentru furnizarea produselor și serviciilor noastre. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depașește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe o perioadă mai lungă, în masura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare, în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în confomitate cu art.89, alin. (1) din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvat preevederilor Regulamentului în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitarea legată de stocare”). Operatorul procesează datele cu caracter personal mai sus menționate, în următoarele locații:

 • Punctul de lucru din Mun. București, str. Vrancea nr. 5, parter, Sector 1;
 • Punctul de lucru din Mun. București, str. Petre Popovăț nr. 58, Sector 6.

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal, având ca temei legal, contractul sau consimțământul persoanei a cărei date se prelucrează. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea serviciilor. Politica noastră de confidențialitate este creată în scopul de a vă descrie care dintre datele dvs. personale sunt colectate de către noi, dar și scopul în care le folosim. Aceasta descrie, de asemenea, opțiunile puse de Compania noastră la dispoziția dvs. pentru accesarea, actualizarea sau controlarea acestor date. Compania noastră se asigură că persoanele autorizate (subcontractori/angajați s.a.) prelucrează datele cu caracter personal,respectă confidentialitatea și că au o obligație statutară adecvată de confidențialitate. Dacă aveți întrebări despre practicile noastre sau despre oricare dintre drepturile dvs. ,descrise mai jos, vă rugăm să luați legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal și cu echipa noastră din cadrul agenției din București, contactându-ne la ro.dataprotection@coral-club.com. Această căsuța de E-mail este gestionată și monitorizată într-un mod activ, astfel încât să vă putem oferi o experiență utilă și în care să vă încredeți complet. De asemenea, am creat un Centru de confidențialitate pentru a oferi răspunsuri la cele mai uzuale întrebări ale dvs., link-uri rapide pentru accesul la setările contului dvs., instrucțiuni privind modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveți, precum și definiții ai termenilor și conceptelor- cheie cuprinse în această Politică de confidențialitate.

2. Care sunt informațiile colectate de noi?

Noi colectăm informațiile necesare, astfel încât să putem furniza cea mai bună experiență posibilă pentru interacțiunea dvs. cu Serviciile noastre. O mare parte din datele pe care dvs. le considerați ca fiind personale sunt colectate direct de la dvs., atunci când:

 • creați un cont pe site-ul nostru sau cumpărați oricare dintre produsele sau Serviciile noastre (de ex: informații necesare pentru facturare, inclusiv nume, adresă, numărul cardului bancar, date din cartea de identitate);
 • solicitați ajutor din partea echipei noastre de suport clienți (de ex: numărul de telefon);
 • completați un formular de contact sau atunci când vă abonați la newsletter sau când solicitați alte informații de la noi (de ex: E-mail);
 • participați la concursuri și sondaje sau participați, în orice alt mod, la activitățile promovate de noi, prin care vi s-ar putea solicita informații despre dvs.

În orice caz, noi colectăm informații suplimentare atunci când furnizăm Serviciile noastre către dvs., în vederea asigurării unei performanțe necesare și optime. Aceste metode de colectare ar putea să nu fie atât de clare pentru dvs., de aceea dorim să evidențiem și să explicăm mai jos care sunt aceste metode (pot varia din când în când) și cum funcționează:

Informații legate de cont sunt colectate în asociere cu folosirea de către dvs. a Serviciilor noastre, precum codul de membru, produsele achiziționate, data la care apare o formulă îmbunătățită a produselor sau data la care expiră, solicitări de informații și cereri pentru suport clienți, note sau detalii, prin care se explică ceea ce ați solicitat și modalitatea noastră de răspuns.

Beneficiarul Serviciilor noastre este și va rămâne proprietarul datelor cu caracter personal prelucrate.

Cookies și tehnologiile similare de pe site-urile și aplicațiile noastre mobile ne permit să urmărim comportamentul dvs. de navigare, link-urile accesate, articolele achiziționate, tipul dispozitivului dvs. și să colectăm diverse date, inclusiv analize , despre cum folosiți și interacționați dumneavoastră cu Serviciile noastre. Acest lucru ne permite să vă oferim cele mai relevante oferte de produse, o experiență îmbunătățită de navigare pe site-urile și aplicațiile noastre mobile și să colectăm, analizăm și îmbunătățim performanța serviciilor noastre. Mai putem, de asemenea, colecta detalii privind localizarea dvs. (adresa IP), astfel încât să ne putem personaliza Serviciile. Pentru informații suplimentare și pentru a afla cum puteți să gestionați tehnologiile folosite de noi, vă rog să vizitați Cookie Policy.

Informațiile privind folosirea Serviciilor sunt colectate, în mod automat, atunci când folosiți și interacționați cu Serviciile noastre, printre care metadate, fișiere jurnal, cookie/ID-urile dispozitivelor și informații privind localizarea. Aceste informații includ date specifice despre interacțiunea dvs. cu caracteristicile, conținutul și legăturile (inclusiv cele aparținând terțelor-părți, precum plugins-urile rețelelor sociale) conținute în cadrul Serviciilor, adreselor Internet Protocol(IP), tipul și setările browser-ului, data și durata Serviciilor care au fost folosite, informații privind configurarea browser-ului și a plugin-urilor, preferință de limbă și informații despre cookie, informații despre dispozitivele de accesare a Serviciilor, inclusiv tipul dispozitivului, sistemul de operare folosit, setările dispozitivului, ID-urile aplicației, identificatori unici de dispozitiv și informații privind erorile. Câteva dintre aceste informații pot servi la sau pot fi folosite pentru a vă identifica locația aproximativă.

3. Cum utilizăm noi informațiile?

Credem cu tărie, atât în minimalizarea colectării informațiilor, cât și în limitarea folosirii acestora. Tocmai de aceea, informațiile colectate sunt utilizate pentru următoarele scopuri: (1) pentru acela pentru care am primit permisiunea; (2) pentru a furniza către dvs. Serviciile achiziționate sau cele cu care interacționați ; (3) pentru respectarea legislației și a altor scopuri legale. Aceste utilizări includ: Furnizarea, îmbunătățirea, actualizarea și dezvoltarea Serviciilor furnizate dv. Noi colectăm diverse informații legate de cumpărăturile dvs., folosirea și/sau interacțiunea cu produsele sau Serviciile noastre. Noi utlizăm această informație pentru:

 • Îmbunătățirea și optimizarea operaționării și performanței Serviciilor noastre (din nou, inclusiv ale site-urilor și aplicațiilor mobile);
 • Diagnosticarea problemelor și identificarea oricăror riscuri de Securitate, erori ori îmbunătățiri necesare ale Serviciilor noastre;
 • Descoperirea și prevenirea fraudelor și abuzurilor îndreptate împotriva Serviciilor și sistemelor;
 • Colectarea statisticilor agregate despre folosirea Serviciilor;
 • Înțelegerea și analizarea felului în care dvs. folosiți Serviciile noastre și care dintre produsele și serviciile noastre sunt cele mai relevante pentru dvs.

Adesea, o bună parte din informațiile colectate sunt adunate în scopul de a crea date statistice cu privire la modalitatea prin care clienții interacționează cu serviciile noastre și nu au legătură cu nicio informație cu date cu caracter personal. În măsura în care au legătură sau se află într-o strânsă relaționare cu aceste date, noi le tratăm în mod corespunzător.

Ținând cont de procedura mai sus descrisă, Operatorul și inclusiv subcontractorii, se obligă față de Dumneavoastră să se conformeze cu principiile legale de prelucrare a datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Datele se vor prelucra în mod legal, echitabil și transparent;
 • Se vor colecta date personale în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • Se vor asigura că datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Datele se vor păstra într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depașește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;
 • Se garantează faptul că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii datelor personale, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri;
 • Se va păstra evidența activății de prelucrare a datelor personale.

Împărtășirea datelor cu terțe părți de încredere. Noi putem împărtăși datele dvs. personale cu companii afiliate din cadrul Companiei-mamă, cu terțe-părți cu care avem încheiate parteneriate petru a permite integrarea serviciilor lor în Serviciile noastre și cu terțe-părți- prestatori de servicii, în măsura în care aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, precum:

 • Procesarea plăților prin carduri bancare.
 • Servicii de publicitate.
 • Desfășurarea concursurilor și a sondajelor.
 • Efectuarea analizelor asupra Serviciilor noastre și demografia clienților.
 • Întreținerea relației cu dvs., prin intermediul E-mail-ului sau a sondajelor efectuate.
 • Managementul relației cu clientela.

Noi oferim datele dvs. personale terțelor-părți numai dacă aceste date sunt necesare pentru livrarea Serviciilor și numai după ce obținem acordul dumneavoastră. Aceste terțe-părți sunt ghidate de termeni și condiții de procesare foarte stricte și le este interzisă utilizarea, împărtășirea și reținerea datelor dvs. pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost contractate (sau fără a obține acordul dvs. în prealabil).

Contactare Vă putem contacta direct sau prin intermediul unui terț furnizor de servicii cu privire la serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi sau la care v-ați abonat, pentru a vă furniza informații legate de tranzacții sau de servicii. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă informa cu privire la oferte pentru servicii suplimentare pe care credem că le veți găsi valoroase dacă ne dați consimțământul sau dacă este permisă pe baza unor interese legitime. Un astfel de acord nu este o condiție obligatorie pentru achiziția produselor sau serviciilor noastre. Mijloace posibile de comunicare:

 • E-mail;
 • mesaje textuale (SMS);
 • apeluri telefonice;
 • apeluri telefonice sau mesaje textuale automate.

Puteți schimba setările de primire a mesajelor de la noi sau partenerii noștri, în contul propriu de pe pagina ”Setări cont”.

Dacă colectăm informații de la dvs. ca urmare a ofertei comune, la data colectării va fi clar ce companie colectează informații și a cărei politică de confidențialitate se aplică. În plus, acesta va descrie toate opțiunile de alegere pe care le aveți în ceea ce privește utilizarea și / sau partajarea datelor dvs. personale cu un partener de co-brand, precum și modul de exercitare a acestor opțiuni.

Dacă folosiți serviciul care vă permite să importați contacte (de exemplu, serviciile de mail-marketing pentru trimiterea de mailuri în numele dvs.), utilizăm aceste contacte și alte date personale doar pentru prestarea serviciului solicitat. Dacă considerați că cineva ne-a pus la dispoziție datele dvs. cu caracter personal și doriți ca acestea să fie șterse din baza noastră de date, contactați-ne pe adresa ro.dataprotection@coral-club.com.

Transferul datelor personale. Dacă beneficiați de serviciile noastre dintr-o țară diferită de cea în care sunt amplasate serverele noastre, în cadrul colaborării noastre, datele dvs. personale pot fi exportate în afara granițelor naționale. În plus, dacă ne contactați prin telefon sau chat, vă putem ajuta prin centrele noastre internaționale, situate în alte țări, decât țara dvs. de domiciliu. În astfel de cazuri, datele dvs. personale se prelucrează conform prezentei Politici de confidențialitate.

Îndeplinirea solicitărilor legale, ale organelor de ordine și control.Colaborăm cu statul, autoritățile și instituțiile publice precum și cu persoanele private în scopul respectării legilor și al asigurării îndeplinirii acestora. Vom dezvălui autorităților sau instituțiilor publice sau persoanelor private informații despre dvs. dacă (exclusiv la propria latitudine) considerăm acest lucru necesar sau adecvat pentru a răspunde la cereri și ordine judecătorești (precum citații), pentru protejarea drepturilor sau a proprietății noastre sau drepturilor terților, pentru asigurarea siguranței publice sau personale sau pentru a preveni sau opri activități care, în opinia noastră, sunt ilegale sau lipsite de etică.

În măsura permisă de legislație vom întreprinde acțiuni justificate, pentru a vă notifica dacă ni se solicită să oferim unor terți datele dvs. personale în cadrul unui proces judiciar.

Analiza site-ului. Folosim diverse mijloace de analiză Web de la parteneri, precum Google Analytics, MixPanel și Singular, pentru colectarea informațiilor privind interacțiunea cu site-ul nostru sau aplicațiile mobile, inclusiv privind paginile vizitate de către dvs., site-ul din care ați intrat pe site-ul nostru, timpul petrecut pe pagina noastră, sistemul de operare și web-browser-ul folosite de către dvs., precum și a informațiilor privind rețeaua și adresa IP. Informațiile obținute cu ajutorul acestor mijloace, sunt utilizate pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Aceste mijloace salvează în browser fișierele permanente cookie, care permit identificarea dvs. în cazul vizitelor ulterioare efectuate pe site-ul nostru. Fiecare fișier cookie se poate utiliza doar de către furnizorul respectiv de servicii (de exemplu, compania Google în cazul Google Analytics). Informațiile colectate cu ajutorul fișierului cookie pot fi transmise partenerului de service și se pot salva pe serverele acestuia într-o altă țară, decât țara în care vă aflați. Deși informațiile colectate nu includ date personale, precum nume, adresă, date referitoare la plăți etc. acestea sunt utilizate și distribuite de acești furnizori de servicii în conformitate cu politicile lor individuale de confidențialitate. Puteți controla tehnologiile pe care le utilizăm cu ajutorul setărilor accesibile pe pagina Politici de utilizare a fișierelor сookie, cu ajutorul "bannerelor cookie", care pot fi afișate în timpul primei vizite efectuate pe paginile web (în funcție de adresa URL a site-ului web), fie cu ajutorul setărilor din browser sau al altor modalități.

Publicitatea targetată. Anunțurile direcționate sau ofertele bazate pe categorii de interese pot fi prezentate pe baza activităților dvs. pe paginile noastre web și pe alte site-uri web, dar și pe baza produselor pe care le dețineți în prezent. Aceste oferte vor fi afișate ca bannere diferite de produse prezentate în timpul navigării. De asemenea, colaborăm cu terțe părți pentru a gestiona publicitatea pe paginile noastre web și pe alte site-uri web. Partenerii noștri pot aplica diverse tehnologii, ca, de exemplu, fișiere cookie, pentru a colecta informațiile privind acțiunile dvs. și pentru a afișa reclame, pe baza informațiilor referitoare la hobby-urile dvs. și paginile vizitate, precum și pentru a evalua eficiența reclamei. Dacă doriți să nu mai primiți mesaje publicitare conform punctelor dvs. de interes, apăsați aici. Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, apăsați aici. Rețineți că veți primi în continuare mesaje publicitare generale.

Alte web-site-uri. Site-ul nostru și aplicațiile mobile pot conține link-uri către alte site-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri și vă recomandăm să citiți declarațiile de confidențialitate de pe fiecare site pe care îl vizitați.

4. Cum vă puteți verifica, actualiza sau șterge datele

Pentru a accesa, vizualiza, actualiza, șterge sau muta datele dvs. personale (dacă ele există), într-un mod cât mai simplu ori pentru actualizarea setărilor de abonare, accesând din contul dvs., opțiunea „Setări Cont”. Pentru a primi informații și instrucțiuni suplimentare privind accesul la date, la modificarea sau ștergerea accestora, accesați Centrul nostru de confidențialitate.

Dacă solicitați ștergerea propriilor date personale, care sunt necesare pentru a achiziționa produse sau servicii, solicitarea va fi îndeplinită numai în măsura în care acest lucru nu împiedică prestarea ulterioară a serviciilor, desfășurarea activității noastre legale sau îndeplinirea cerințelor legale sau contractuale privind evidența contabilă. Totodată, aveți obligația să informați Operatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate, transmițând o notificare în acest sens la adresa de e-mail: ro.dataprotection@coral-club.com

Dacă, din orice motiv, nu puteți accesa opțiunea "Setări cont" sau Centrul de confidențialitate, ne puteți contacta utilizând una dintre modalitățile descrise în capitolul ”Contactați-ne”, prezentat mai jos.

5. Cum ne protejăm și ne salvăm datele?

Respectăm standardele generale acceptate de protecție a datelor personale colectate, atât în timpul transmiterii, cât și al primirii și salvării acestora, inclusiv criptarea, acolo unde este necesar.

Stocăm datele personale atât timp cât este necesar pentru prestarea serviciilor pe care le-ați solicitat, precum și ulterior, în diverse scopuri legale și comerciale justificate. Termenele de stocare pot fi următoarele:

 • termenele stipulate prin legislație, contract sau în conformitate cu alte cerințe, aplicabile în activitatea noastră comercială;
 • în scopul stocării, autorizării, protejării sau al exercitării drepturilor noastre juridice sau contractuale;
 • necesare pentru evidența calitativă și exactă a operațiunilor administrative și financiare.

Dacă aveți întrebări referitoare la securitatea sau stocarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta pe adresa ro.dataprotection@coral-club.com.

6. Notificări "Nu urmări"

Unele browsere vă permit să notificați în mod automat site-urile pe care le vizitați, să nu vă urmărească, utilizând opțiunea "Nu urmăriți".În domeniul nostru nu au fost încă elaborate principiile generale de prelucrare a acestor semnale. Ca și multe alte site-uri și servicii web, în prezent nu reacționăm la opțiunea "Nu urmări”, pe care o primim de la browserele vizitatorilor noștri. Puteți găsi informații suplimentare despre opțiunea ”Nu urmări”, accesând site-ul www.allaboutdnt.com.

7. Restricții de vârstă

Serviciile noastre pot fi achiziționate doar de către persoane care au împlinit 18 ani. Serviciile nu sunt destinate minorilor (sub 18 ani) și nu li se adresează acestora. Dacă știți sau aveți motiv să credeți că o persoană minoră v-a pus la dispoziție datele sale personale, contactați-ne.

8. Organul de protecție a datelor personale

Dacă locuți în Spațiul Economic European (EEC) și considerați că noi prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor (GDPR), puteți trimite întrebări sau reclamații Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).), pe adresa de mai jos:

9. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau reclamații referitoare la Politica noastră de confidențialitate, la practicile sau serviciile noastre, puteți contacta serviciul nostru de protecție a datelor personale, pe adresa de E-mail ro.dataprotection@coral-club.com. Ne mai puteți contacta prin următoarele modalități:

Răspundem la toate mesajele și întrebările în termen de 30 (treizeci) de zile.

10. Date suplimentare

Folosim fișiere cookie pe site-urile noastre pentru colectarea și stocarea fragmentelor de date în fișiere de mici dimensiuni pe hard-diskul calculatorului dvs. pentru a asigura ușurința maximă în navigare conform preferințelor dvs. Fișierele noastre cookie nu salvează nici un fel de date personale. Le folosim doar pentru identificarea calculatorului dvs. și pentru colectarea datelor referitoare la navigare (de exemplu, paginile anterioare vizualizate pe site-ul nostru, adresa dvs. IP).

”Cookies” reprezintă un fișier text de dimensiuni mici, care se salvează în calculatorul utilizatorului în scopuri de raportare. Acest fișier se folosește atunci când solicitați accesul la un astfel de site, în scopul de a vă identifica și de a vă ajuta să utilizați mai ușor acel site.

Îndreaptă camera către codul QR pentru descărcare

Comandă produse și gestionează-ți contul personal în aplicația Coral Club

Contactați-ne
Ajutor și instruire
Codul regiunii
Serviciul asistență clienți
Vă rugăm să ne contactați pe e-mail, dacă aveți întrebări sau sugestii
Vă rugăm să ne contactați pe e-mail, dacă aveți întrebări sau sugestii
Începe conversația pe chat